Die Partnerschaftsvereinbarung (schwedisch)

Överenskommelse

Photo von der Unterzeichnung des Partnerschaftsvereinbarung

Om vänskapliga partner-förbindelser mellan Bergs Kommun / Jämtland, Sverige, och Bergs Kommun / Bayern, Tyskland.

 

I Mai 1999 gjorde en deputation av Bergs Kommun / Bayern visit hos Bergs Kommun / Jämtland. Därvid avtalade bada parter att utbyta information. Vidare talade man om en partnerskaplig förbindelse.

 

Under tiden har de ömsesidiga förbindelserna utvecklat sig mycket bra. Med ändamalet att uprätthalla och utveckla förbindelserna vidare, träffar representanter fran Bergs Kommun / Jämtland, och Bergs Kommun / Bayern en överenskommelse om vänskapliga-förbindelser.

För att realisera de här malen kommer bada parter överens om följande aktiviteter:

 

- Tankeutbyte

Borgmästaren, presidenten och representanter fran de bada kommunerna skall sköta menings- och tankeutbyte om alla kommunalpolitiskaärenden. Med es sadan samverkan fullgör de ett värdefullt bidrag till uppbyggandet av det europeiska huset.
 
- Information

Bada sidor skall informera varandra om förehavanden i det ekonomiska och sociala livet. Därtill kommer regelbundna gemensamma planeringssamtal att äga rum för att fastställa ettariga ramprogram. Gemensamma arrangemang skall eftersträvas.
 
- Föreningar, skolor, företag etc.

Partnerskapliga förbindelser mellan föreningar, organisationer, partier och skolor efterstävas. Dessutom är förbindelser och kontakter mellan ekonomiska inträttningnar och företag önskvärda. Sadana förbindelser kan upptagas oberoende av denna överenskommelse. Bada kommunerna skall föröska att främja och understödja aktiveteter efter var och ens möjligheter.
 
- Upplysningsplikt

Bada kommunerna förpliktar sig att ge pa lämpligt sätt upplysning at kommunmedborgarna om innehallet i denna överenskommelse.
 

Bergs Kommun / Bayern Tyskland 16. Juli 2000

drucken nach oben